Régiók
Események
2023. január
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Pályázati felhívás magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2006/2007-

Románia
2006. augusztus 1.
Benyújtás határideje: 2006. május 16.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája
és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2006/2007-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe
nappali tagozatos alapképzésre,
nappali és levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre (főiskolai végzettséggel rendelkezőknek)
levelező tagozatos második alapképzésre (másoddiplomás képzés felsőfokú oklevéllel rendelkezőknek),
felvételt nyert román állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.


A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Kolozsvári Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.


Általános tudnivalók:
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban.
A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban.
A levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre nem lehet állami finanszírozásra (ösztöndíjra) pályázni, csak a költségtérítéses finanszírozási formára felvételt nyert személyek adhatnak be rendszeres tanulmányi támogatásra pályázatot.
Az ösztöndíj vagy támogatás a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással vagy támogatással és az ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium végzi.
Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
Pályázhat minden olyan román állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2006/2007-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.


A pályázásból kizáró általános feltételek:
Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat - az utolsó tanévet kivéve - nem szülőföldjükön (nem Romániában) végző személyek. (Ez a kitétel nem vonatkozik azokra, akik a levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályáznak.)
Nem pályázhatnak nappali tagozatos alapképzésre és nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali tagozatos alapképzés, nappali tagozatos kiegészítő alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (A levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók esetében költségtérítéses képzéssel lehet pályázni. Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu honlapon.)
Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar állami, ill. közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2006/2007-es tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítő alapképzésben és másoddiplomás képzésben nem a képzés első évét fogják megkezdeni.
Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel bejutó személyek.
A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)


Nappali tagozatos teljes alapképzés - 10 fő (további 3 fő egyházi keret)
A pályázónak a 2006. évben ún. "normál" felvételi eljárásban (ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 35. oldal) nappali tagozatra, állami finanszírozású alapképzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a középiskolai tanulmányaikat szülőföldjükön (Romániában) végző, illetve szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. (A pályázati kiírás szempontjából nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga.)
Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.
Az ösztöndíjtanács az alábbi szakra történő pályázást támogatja kiemelten:
Restaurátor.


Továbbá pályázni lehet ösztöndíjra bármely olyan szakkal, amely a szülőföldön nem tanulható, és a pályázati kiírás egyéb feltételeinek megfelel, nem lehet pályázni ösztöndíjra azonban romanisztika (román) /BA/ és magyar /BA/ szakkal, illetve főiskolaiként meghirdetett szakokkal.
A szakokat az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a szülőföldön való hasznosíthatóság és elismertethetőség alapján minősíti, és ez alapján javasolhatja a pályázat kizárását. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az elbírálás során a kiemelten támogatott szakok listájának kiegészítését javasolhatja.


Az egyházi keret teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó képzés ösztöndíjazására vonatkozik. A keret felekezetek szerinti felosztására a magyar egyházaknak az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanácsba delegált képviselői tesznek javaslatot.


Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alapképzés)
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.


Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, a művészeti szakcsoportba tartozó egyetemi szintű szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt (a művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban /109. oldal/ található meg), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.


A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája az általa felkért szakértők, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.


Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés - 3 fő
Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben kétéves kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót 130-131. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.


Levelező tagozatos kiegészítő alapképzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 2 fő
Azok a magyarországi főiskolai diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 131-132. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.


Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 3 fő
Azok a hazai vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával azonos szakcsoportba tartoznak (ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 128-130. oldal).


A pályázatokat 2006. július 17-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2006. augusztus 1., 16 óra.
(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Kolozsvári Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)


A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Kolozsvári Agora Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj vagy támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas vagy a támogatott az ösztöndíj vagy a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas vagy a támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas/támogatott hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat postai úton kizárólag a Kolozsvári Agora Irodába lehet eljuttatni (pontos cím lent), személyesen pedig az alábbi címeken lehet beadni:

Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár
(Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) u. 2-4/55.
Tel./Fax: +40-264-430-907
E-mail: agora@cluj.astral.ro Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.
Tel./Fax: +40-266-317-440
E-mail: agora@lazarus.topnet.ro Marosvásárhelyi Agora Iroda
540058 Marosvásárhely
(Târgu Mures)
Márton Áron u. 12. I/18.
Tel./Fax: +40-265-263-332
E-mail: agora.vasarhely@artelecom.net


Az érdeklődők a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről.


Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.


A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 70.000 ROL / 7 RON összegű pályázati díjat kell befizetni az alábbi folyószámlaszámra:

Fundatia Agora 2001 Alapítvány
Kolozsvár (Cluj-Napoca), Jókai (Napoca) u. 2-4/55.
RO15RNCB2200000196760001
C.U.Î. 13963363
BCR Sucursala Cluj
(a Román Kereskedelmi Bank kolozsvári fiókja)


Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2006. február 15. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.felvi.hu honlapon feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a felvételi eljárás során lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatásba igyekvők elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. A papíralapú és az "e-jelentkezés" részletes feltételeiről bővebb információ a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban illetve az OFIK fent hivatkozott honlapján található.


Pályázni az Agora Irodákban 2006. március 20-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.


Szükséges mellékletek, igazolások


Nappali tagozatos alapképzésre pályázók esetében:


Kötelezően csatolandó mellékletek:
pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január 1-től ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) vagy annak/azoknak hiteles másolata, illetve egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja).
kézzel írt önéletrajz
min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
2 db. megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
a befizetett 70.000 ROL (7 RON) összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében:


Kötelezően csatolandó mellékletek:
pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
géppel írt szakmai önéletrajz
a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata (Magyarországon diplomát szerzett másoddiplomás képzésre jelentkezők számára a diplomahonosításról szóló igazolás másolatával)
két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) - kiegészítő képzésre pályázók esetében nem kötelező.
levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzés esetében állandó szülőföldi munkahely igazolása (a munkakönyv, vagy a munkaszerződés fénymásolatával)
2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
a befizetett 70.000 ROL (7 RON) összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)