Régiók
Események
2023. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Pályázati felhívás magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra...

Horvátország
2006. május 22.
Benyújtás határideje: 2006. augusztus 1.
Pályázati felhívás magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2006/2007-es tanévben magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája

a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Kulturális Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra a 2006/2007-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

• nappali tagozatos alapképzésre,
• nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre (főiskolai végzettséggel rendelkezőknek),

valamint a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Kulturális Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot az Eszéki Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

• A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
• A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
• Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
• A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban.
• Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
• Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium végzi (az előkészítő képzések esetében pedig a Balassi Bálint Kulturális Intézet).
• Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Bálint Kulturális Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzését, mely a nappali tagozatos alapképzéssel egyidejűleg is megpályázható.

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2006/2007-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

• Nem pályázhatnak nappali tagozatos alapképzésre és nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
• Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali tagozatos alapképzés, nappali tagozatos kiegészítő alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu honlapon.)
• Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
• Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
• Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2006/2007-es tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítő alapképzésben nem a képzés első évét fogják megkezdeni.
• Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal) pályázni, amelyekből a 2005/2006-os tanévben indítanak egyetemi szintű képzést.
• Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel bejutó személyek.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos teljes alapképzés - 5 fő
A pályázónak a 2005. évben ún. "normál" felvételi eljárásban (ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 35. oldal) nappali tagozatra, állami finanszírozású alapképzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek azok a személyek, akik középiskolai tanulmányaikat szülőföldi (horvátországi) magyar tannyelvű tanintézményben végezték, valamint a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók.
Nem lehet pályázni ösztöndíjra szlavisztika (horvát) /BA/ szakkal.
Nem pályázhatnak azon személyek, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

2. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés - 2 fő
Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért kétéves kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni. (ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 130-131. oldal).

3. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alapképzés)
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, a művészeti szakcsoportba tartozó egyetemi szintű szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt (a művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban /109. oldal/ található meg), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája az általa felkért szakértők, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2006. július 17-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2006. augusztus 1., 16 óra.

(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Eszéki Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

4. A Balassi Bálint Kulturális Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzése - 12 fő
(A Balassi Bálint Kulturális Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő képzés működtetését.)
Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók az Intézet által meghatározott igazolások és mellékletek alapján kerülnek elbírálásra. A pályázók a szülőföldjükön tesznek felvételi vizsgát az Intézetbe. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakirányban felvételi vizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami ösztöndíjban részesülnek.
A Balassi Bálint Kulturális Intézetben választható szakirányokról, szakokról és a felvétellel kapcsolatos egyéb követelményekről részletes információt az Eszéki Agora Irodában kaphatnak az érdeklődők.
Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2006. április 24-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2006. május 19., 16 óra


A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

• Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
• Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
• A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről az Eszéki Agora Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
• A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Kulturális Intézettel közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Bálint Kulturális Intézet végzi.
• Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
• A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
• A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által működtetett nyilvántartás részére.

A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről:

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.
Tel./Fax: +385-31-275-358
E-mail: agora.eszek@email.t-com.hrA Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az Eszéki Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 kn összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:
2340009-1102712594

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2006. február 15. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.felvi.hu honlapon feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a felvételi eljárás során lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatásba igyekvők elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. A papíralapú és az "e-jelentkezés" részletes feltételeiről bővebb információ a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban illetve az OFIK fent hivatkozott honlapján található.

Pályázni az Agora Irodákban 2006. március 20-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

• pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
• a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
• az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január 1-től ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) egyszerű másolata
• kézzel írt önéletrajz
• min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról (a Balassi Bálint Kulturális Intézet szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésére jelentkezők kivételével)
• 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
• a befizetett 20 kn összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
• a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
• a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

• tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
• nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata

A Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre az érettségi bizonyítvány fénymásolata, vagy a 2006-ban érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.
Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

• pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
• géppel írt szakmai önéletrajz
• a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
• a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
• egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index egyszerű másolata
• 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
• a befizetett 20 kn összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
• a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
• a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

• két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
• tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
• nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
• szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
• tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)