Régiók
Események
2023. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Kisvállalkozásokat Támogató Kölcsön (KTK)

Horvátország
2006. augusztus 10.
Benyújtás határideje: 2006. december 31.
1. A Kisvállalkozásokat Támogató Kölcsön (KTK) célja

Az Új Kézfogás Közalapítvány (a továbbiakban: ÚKKA) a Kisvállalkozókat Támogató Kölcsön Program keretében pénzügyi támogatást biztosít Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia valamint Horvátország magyarlakta területein működő kisvállalkozások számára, üzleti elképzeléseik kölcsönből történő megvalósításának segítése céljából.

A KTK-program keretében az ÚKKA összesen 14.000.000,- HUF összegű kölcsönkeretet állapított meg Horvátország magyarlakta területein működő kisvállalkozások támogatására.

A kölcsönkeretet az ÚKKA a Zrinyi Miklós Alapítvány (a továbbiakban: ZMA) rendelkezésére bocsátotta vissza nem térítendő támogatás formájában azzal a feltétellel, hogy az összeget Horvátország magyarlakta területein működő vállalkozások KTK keretében történő kölcsönök finanszírozására fordítja.

2. Kölcsöncél

A kölcsön célja gépek, felszerelések, eszközök, továbbá tárgyi eszköznek minősülő tenyészállatok, valamint többéves növénykultúrák vásárlása, illetve más beruházások (pl. a működéshez szükséges ingatlan megvásárlásának, korszerűsítésének) finanszírozása.

A kölcsön felhasználható számla alapján vásárolt használt gépek, felszerelések és eszközök beszerzésére is, valamint kivételes esetben - amennyiben az adott gép, felszerelés vagy berendezés nem szerezhető be belföldön - a kölcsön külföldön történő felhasználása is lehetséges.

A kölcsön a projekt összvolumenének legfeljebb 65 %-a lehet (forgalmi adó nélküli áron).
A kölcsön nem fordítható alapanyag, segédanyag, valamint félkész termék beszerzésére.

3. A vállalkozások alkalmassága

A KTK azokat a vállalkozásokat kívánja támogatni, melyek életképesek, vagy potenciálisan életképesek, de kisösszegű kölcsönigényük nem teszi lehetővé számukra a szokásos banki finanszírozást.

A kölcsön igénybe vételére az a vállalkozás jogosult, amely
• Horvátország területén bejegyzett devizabelföldi egyéni, vagy társas vállalkozás, egészségbiztosítási járulékot fizető mezőgazdasági őstermelő, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ( OPG, valamint a Magánvállalkozókról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéb gazdálkodási forma: műhely, iroda, szerviz, ügynökség, stúdió, panzió, gyógyszertár, rendelő stb.)
• legalább 1 éve bejegyzett vállalkozásként működik Horvátország területén,
• termelő, szolgáltató, vagy kereskedelmi tevékenységet folytat,
• a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladja meg a tíz főt,
• az éves árbevétel nem haladja meg az 60.000,- EUR-nak megfelelő összeget,
• megvalósítható üzleti tervvel rendelkezik, melyben az adott időszakra eső törlesztés nem haladhatja meg az adózás előtti nyereség 30 %-át, valamint az adózott eredmény 80 %-át,
• a VFK minősítése alapján üzletképes vállalkozói célt kíván a kölcsönfelvétellel megvalósítani,
• a vállalkozásnak nincs lejárt, vagy átütemezett tartozása (köztartozás, stb.)
• a kölcsön alapvetően szükséges a vállalkozás fejlesztéséhez,
• a vállalkozás üzleti tervéből kitűnik, hogy jövedelmezősége lehetővé teszi a kölcsön visszafizetését.

Nem pályázhatnak az Új Kézfogás Közalapítvánnyal a program lebonyolítására szerződéses kapcsolatban lévő alapítványok, civil szervezetek kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai és a Vállalkozásfejlesztési Központok tisztségviselői, alkalmazottai, valamint mindezek közvetlen családtagjai.

A kölcsönt nem vehetik igénybe fegyver-, kábítószer-kereskedelmet, illetve közerkölcsbe ütköző tevékenységet folytató vállalkozások.

4. Kölcsönfeltételek

4.1. A folyósítható kölcsön (devizaneme: HRK)

A kölcsönösszeg alsó határa 1000 EUR-nak, felső határa 5000 EUR-nak megfelelő HRK a Horvát Nemzeti Bank fizetés napján érvényes, középárfolyamának figyelembevételével.
A kölcsön folyósítása és törlesztése HRK-ban történik.
A folyósított kölcsönnek a nyilvántartása EUR-ban történik.

4.2. Futamidő

A kölcsön futamideje a pénzforgalmi tervben feltüntetett visszafizetési képességtől függ.
A futamidő 2 évig terjedhet, ezen belül a türelmi idő nem haladhatja meg a hat hónapot.
A kölcsön futamidejét a kölcsönszerződésben kell feltüntetni, melyet az ZMA Kuratóriuma csak indokolt esetben módosíthat.
Tőketörlesztés havonta egyenlő részletekben történik.

4.3. Saját erő

A kölcsönfelvevő saját hozzájárulása nem lehet kevesebb, mint a projekt összegének 35 % -a (forgalmi adó nélküli áron).

4.4. Biztosítékok

A kölcsön biztosítéka elsősorban ingatlan jelzálog, a támogatási összeg minimum 150%-os értékében.
A cég vagyona mellett jelzáloggal terhelhető a vállalkozó magánvagyona, továbbá bármely a kölcsön megfizetéséért kezességet vállaló személy vagyona.
A jelzálog egyetemleges kedvezményezettje a ZMA.
A vállalkozás/vállalkozó köteles biztosítást kötni a kölcsönből vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló eszközökre, illetve ingatlanra és ezek egyetemleges kedvezményezettjeként a ZMA-t megjelölni.
A biztosítást a kölcsön visszafizetéséig fenn kell tartani.
A biztosítást dokumentumait be kell mutatni a VFK-nak.

4.5. Kamat

A kölcsön kamata a teljes futamidő alatt 0 %, egyszeri folyósítási jutalék mértéke a kölcsön összegének 3%-a, amelyet a vállalkozó a VFK-nak fizet ki.
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, melynek mértéke megegyezik a törvény által meghatározott késedelmi kamattal.

4.6. Folyósítás

A kölcsönöket jóváhagyásuktól számított két hónapon belül fel kell használni. Ha erre a vállalkozó nem képes, a kölcsönt meg kell szüntetni, hacsak az időtartamot az ZMA Kuratóriuma meg nem hosszabbítja a vállalkozó kérésére.
A kölcsönök folyósítása a költségeket igazoló előszámla ellenében történik, amennyiben az ZMA Kuratóriuma másként nem rendelkezik.

Egy vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat kölcsönt az KTK keretén belül. A második, illetve a harmadik kölcsön csak akkor hagyható jóvá, ha az előző kölcsön teljes mértékben visszafizetésre került, illetve az a Vállalkozásfejlesztési Központ megállapította, hogy:
• a vállalkozás az előző kölcsönt hatékonyan hasznosította,
• a kölcsön nyomán létrejött üzleti fejlődés mértéke megfelelő.

5. Pályázat benyújtása

A pályázatot a MgSZ KÓRÓGY-PZ KOROĐ Vállalkozásfejlesztési Központotnál írásos formában, két eredeti példányban, magyar nyelven,(cime: 31214, Kórógy, Ive Lole Ribara 67.)

Csak a tartalmilag és formailag kifogástalan, a pályázati felhívásban felsorolt összes mellékletet tartalmazó, cégszerűen aláírt pályázat fogadható be!

6. Kizáró feltétel

Nem részesülhet Kisvállalkozásokat Támogató Kölcsönben az a vállalkozás, amely:
• csőd-, vagy felszámolás alatt áll,
• előminősítése alapján a kölcsönfelvétellel megvalósítani tervezett fejlesztés és beruházás üzletileg kockázatosnak minősíthető,
• a Zrinyi Miklós Alapítvánnyal, vagy az Új Kézfogás Közalapítvánnyal kötött valamely múltbeli szerződéses kötelezettségét nem teljesítette.

7. A pályázat elbírálása és a kölcsön folyósítása

A pályázatot a Vállalkozásfejlesztési Központ folyamatosan fogadja be és a benyújtást követő 30 napon belül elvégzik a kölcsönkérelmek előminősítését.

Az előminősítés a Zrinyi Miklós Alapítvány Kuratóriuma dönt a kölcsönkérelmek elfogadásáról, és ennek alapján kerül sor a kölcsönszerződés megkötésére.


ZRINYI MIKLÓS ALAPÍTVÁNY