Régiók
Események
2023. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Egyetemistáknak

Ösztöndíj részképzésre

Szerbia
2006. november 27.
Benyújtás határideje: 2006. december 21.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2006/2007-es tanév tavaszi szemeszterében történő teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a tárca által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Szabadkai Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.

Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
Egy pályázó egyidejűleg csak egy ösztöndíj-kategóriában nyújthat be pályázatot.

Pályázhat minden olyan szerb állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2006/2007-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben, vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.

Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott időszakban, az adott képzésre vonatkozó más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.

Nem pályázhatnak ösztöndíjért a magiszteri képzésben részt vevő hallgatók.

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
Teljes szemeszteres részképzés
Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói jogviszonnyal és legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában, és a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni. A részképzéssel kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.

Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek. Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azon hallgatók, akik még nem vettek részt részképzésen.

Az ösztöndíj időtartama a 2006/2007-es tanév teljes tavaszi szemesztere (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2006/2007-es tanév tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének - az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő - pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

Részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézményben aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói státussal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése céljából vagy egyéb célból tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni. A részképzéssel kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.

A részképzős tanulmányútra pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt szemeszterrel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában.

Az ösztöndíj időtartama: 2 hét - 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2007. február 15. és 2007. június 15. között használható fel. Elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik még nem vettek részt részképzős tanulmányúton.

A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátuma automatikusan a pályázó által megjelölt kezdőidőponttól kezdődően kerül - csökkentett időtartamban - megállapításra. Az ilyen módon megállapított időpontoktól való eltérésre nincs lehetőség.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Szabadkai Agora Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembevételével a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű, úgynevezett éves hallgatói normatíva 15 százaléka (ez a 2006. évben 17 475 Ft/hó). A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi tanulmányainak (kutatásának) befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja.

A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.agorairoda.net honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. -a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által működtetett nyilvántartás részére.

A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázatokat 2006. november 21-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2006. december 21., 16 óra.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka (Subotica)
Korzó u. 10.

Pályázni az Agora Irodákban 2006. november 21-től beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról:
Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka (Subotica), Korzó u. 10.
(bejárat a Branislav Nušić utca felől)
Tel./Fax: +381 24 670 270
E-mail: suagora@eunet.yu

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 300 dinár összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:
345-1706-19 ( D.O.O. Agora, za upis)

Szükséges mellékletek, igazolások:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
- géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
- pályázati kérelem megindokolása maximum 1 oldal terjedelemben;
- a magyarországi fogadótanár által aláírt és a fogadó felsőoktatási intézmény által hitelesített fogadólevél;
- szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás és a szülőföldi intézmény hozzájárulásának igazolása (jóváhagyott egyéni tanulmányi tervvel) - kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
- két tanári ajánlás (csak adjunktus, előadótanár vagy professzor részéről); az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy ismeri a diák részképzésen végzendő tevékenységét;
- hiteles igazolás az utolsó lezárt tanulmányi év átlagáról (éves átlag), és ezen félévek indexmásolata;
- a magyar nemzetiség igazolása (e célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
- a pályázati díj befizetését igazoló csekkszelvény másolata;
- 2 darab saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

Csatolható mellékletek:
- a szülőföldi felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása a részképzés elismertetésének lehetőségéről;
- folyóiratokban közölt szakmai dolgozatok, tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egyoldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolat (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó);
- amennyiben a pályázó magyar diákszervezet tagja, ennek igazolása, valamint a diákszervezetben végzett aktív tevékenység (tevékenységi beszámoló) igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve;
- nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beérkezési határidőig bármely kategóriában benyújtott pályázathoz nem kerül csatolásra a magyarországi fogadótanár aláírásával ellátott és a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által hitelesített úgynevezett fogadólevél, a részképzős tanulmányútra benyújtott pályázatok esetében a pályázati adatlapon a tanulmányút pontos, a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátuma nem kerül feltüntetésre, akkor a pályázatot a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács, mint hiányos pályázatot nem veszi figyelembe!

VMÖT