Régiók
Események
2024. május
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

IT fejlesztési irányok

Infrastruktúra

A „Szülőföldön az információs társadalomba” Keretprogram I. fázisa (2003-2004) az informatikai infrastruktúra kiépítésére, a hálózat- és eszközfejlesztésre összpontosított. Ennek során külön hangsúlyt kapott a hardver és szoftver beszerzése, az internet-elérés biztosítása, a meglévő infrastruktúra kiegészítése valamint a hálózatfejlesztés (internet-csatlakozás létrehozásához szükséges bővítés).

A határon túli magyar iskolák, önkormányzatok és egyéb intézmények - a közös programok végrehajtása révén jutottak informatikai eszközökhöz, berendezésekhez. 2004-ben indult útjára az a munka, amely határon túl magyar közösségi helyek létrehozását illetve azok közösségfejlesztő hálózattá alakítását célozzák. eMagyar pontok alapvetően a Kárpát-medencében jönnek létre, de tengeren túli helyszíneken is nyílnak.

A Keretprogram II. fázisa (2005-2006) az eMagyar pontok hálózati rendszerként való működtetésére koncentrál. Az eMagyar Háló funkcióját abban az esetben tudja betölteni, ha minőségi és hasznos kulturális, oktatási, kereskedelmi és turisztikai információbázisként működik. Ennek megalapozásához a digitális tartalom fejlesztése és a vállalkozásélénkítést célzó összehangolt tevékenység kialakítása vált elsőrendű feladattá.

Tartalom

A „Szülőföldön az információs társadalomba” Keretprogram I. fázisban (2003-2004) kiépült informatikai infrastruktúra használata oly módon válik hatékonnyá, hogy az elérhető tartalom minél szélesebb, szolgálja a kulturális értékek ápolását, az információhoz való gyors hozzájutást, az üzleti kapcsolatok erősítését. Ezért kap kiemelt figyelmet a Keretprogram II. fázisában a digitális tartalomfejlesztés.

Az IHM partnereivel együtt segíti elő a magyar kultúra ápolása és megőrzése szempontjából kiemelkedően fontos értékek, dokumentumok, adatbázisok, szolgáltatások digitális környezetbe történő átmentését, s megőrzését a jelen és az utókor számára. Ennek érdekében a magyar kulturális örökség megóvását, az emlékek digitalizálását és elektronikus formában való elérhetőségét célzó projektek indultak el.

Annak érdekében, hogy könnyen és gyorsan elérhető információs bázis álljon rendelkezésre a magyarság számára az Irányító Bizottság Tartalomfejlesztési munkacsoportot hozott létre. A felvidéki magyarság képviselőinek irányításával folyó munka eredményeként javaslat született közös portál üzembe helyezésére. A http://www.emagyar.net néven működő portál 2006 tavaszától érhető el.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Nemzeti Digitális Adattár (NDA) programja a magyar digitális adatvagyon bővítése és hasznosulása érdekében jött létre, hogy kultúránk értékei hatékonyan, minél jobb minőségben és minél szélesebb körben legyenek elérhetők az interneten. A Nemzeti Digitális Adattár elősegíti, hogy az egyes műhelyekben folyó munkák láthatóvá váljanak a külvilág számára

Digitális archívum

A „Szülőföldön az információs társadalomba” pályázat révén 2005 őszén több határon túli magyar intézmény is csatlakozott az NDA rendszeréhez (http://www.nda.hu).

Az újonnan csatlakozottak között van a burgenlandi UMIZ Infocentrum (http://www.umiz.at/IndexHU.html), a Délvidéki Képzőművészeti Tár (http://dkt.vmmi.org.yu/), a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (http://www.hhrf.org/dokumentumtar), a Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola (http://www.kmf.uz.ua/mr/), a szlovéniai Népújság (http://www.nepujsag.net), a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet (http://www.foruminst.sk), az ukrajnai Magyar Demokrata Szövetsége (http://www.mkdm.org.ua/) és az erdélyi Progress Alapítvány.

A földrajzi elhelyezkedés mellett a becsatolt tartalom is rendkívül sokoldalú, az erdélyi közös könyvtárkatalógustól kezdve, a délvidéki és burgenlandi képadatbázison át a szlovákiai magyarok népzenei adattáráig számos különböző adattípus közel 4000 rekordja vált szélesebb felhasználói rétegek számára is könnyen kereshetővé.

Tudás

Európa fejlődésének záloga a tudásalapú társadalom. Az informatika eszközeinek használata egyre inkább a mindennapok részévé válik. Az élethosszig tartó tanulás az Információs Társadalmat Mindenkinek európai célkitűzés meghatározó eleme, s így idősek és fiatalok egyaránt a fejlődés nyertesei lehetnek. A fiatalság tudatos felkészítése különösen fontos, hogy az információs társadalom eszközeivel élve képzett, a modern kor növekvő kihívásainak megfelelni tudó felnőttekké váljanak. Ezt célozzák az IHM magyarországi és határon túli helyszíneken megvalósított speciális oktatási és képzési programjai, illetve rendezvényei.

Ifjúsági programok, táborok

A 2004-ben indított program keretében több határon túli helyszínen - Kishegyes (Vajdaság), Marosfő (Székelyföld), Kaskady (Felvidék), Nagyvárad (Erdély) - szervezett az IHM a vajdasági, felvidéki és erdélyi magyar szervezetekkel együttműködésben Neumann ifjúsági tábort. A táborok célja középiskolás diákok informatikai tudásának fejlesztése, az információs társadalom kihívásainak való megfelelés, látókörük szélesítése. Ezzel összhangban lényeges a csoportban való együttműködés készségének fejlesztése, az ott létrejövő szerepek tudatos felismerése, tanulása. Fontos az egyéni és csoportos probléma-megoldási módszerek megismertetése is. Mindehhez a legmodernebb informatikai eszközök és technológiák biztosítják a hátteret, melyek használata egyre elkerülhetetlenebb a mindennapok során.

Internet táborok fogadják a téli szünetben a határon túl élő magyar középiskolás fiatalokat magyarországi helyszíneken, így Egerben, Pécsen, Szegeden. A táborokban szervezett informatikai továbbképzésen a fiatalok magyar nyelven is elsajátíthatják az informatikai szaknyelvet, valamint weblap-készítést és adatbázis-kezelést tanulhatnak.

2003-tól a nyári szünidőben magyarországi helyszíneken szervezett eMagyarország ifjúsági táborokban hazai és határon túl élő magyar fiatalok egyaránt részt vesznek. A program célja a diákok informatikai tudásának fejlesztésén kívül az, hogy a táboroknak közösségépítő, közösségformáló szerepe is legyen. A fiatalok valódi, kreatív, az egymás megismerésére és a kölcsönös bizalomra épülő közösséget alkothatnak, valamint lehetőségük van arra, hogy más országból vagy városból származó társaikkal jó – és sok esetben életre szóló - kapcsolatot alakítsanak ki.

A programokon a fiatalokban tudatosul, hogy a modern informatikai eszközök segítségével áthidalhatók a fizikai távolságok, az új kommunikációs lehetőségek pedig megnyitják az utat a digitális párbeszéd kialakulásához és biztosítják a hidat a kultúrák között.

Jogtiszta szoftver magyar nyelven

Az anyanyelv ápolását, megőrzését és az információs társadalom kihívásainak való megfelelést együttesen szolgálják azok a programok, amelyek keretében a határon túli magyar intézmények magyar nyelven jutnak hozzá jogtiszta szoftverekhez (operációs rendszer, Office programcsomag). A Tisztaszoftver Program keretében az IHM a Microsoft Magyarországgal közösen lehetőséget teremtett arra, hogy határon túli magyar nyelvű általános és középiskolákat jogtiszta szoftverrel lássa el. A programnak köszönhetően 160 határon túli magyar iskolának biztosít az IHM magyar nyelvű szoftvercsomagot, amely Microsoft XP operációs rendszert, teljes Office csomagot, továbbá felhasználói könyveket tartalmaz. A licenc az iskola összes számítógépére, valamint a közoktatási intézmény valamennyi pedagógusának otthoni számítógépére érvényes.

Informatikai oktatás, képzés

A “Szülőföldön az információs társadalomba” Keretprogram révén határon túl élő diákok, tanárok, az eMagyar pontokat üzemeltetők részére lehetőség nyílt az ECDL tanfolyam elvégzésére és a vizsga letételére. E program kiválóan illeszkedik a Neumann János Számítógép Társaság (http://www.njszt.hu) azon tevékenységéhez, amely a digitális írástudás, a határon túl élő magyarság informatikai képzettségének fejlődését célozza.

Négyes Fogat

Az erőforrások hatékonyabb felhasználására létrejött a Négyes Fogat intézménye. Az IHM, az adott szomszédos állam IT kormányzati partnerszerve, az ott élő magyarság és a magyarországi nemzeti kisebbség képviselői négyoldalú megállapodásban nyilatkoznak a regionális IT programok támogatásáról és összehangolásáról. Ennek alapján román, szerb és horvát relációban már konkrét projektek előkészítése is megkezdődhetett.