Régiók
Események
2022. augusztus
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Szabadkai Nyilatkozat

A Magyarság az Információs Társadalomért Testület (Ma ITT)

2008. március 28-án Szabadkán az alábbi

Szabadkai Nyilatkozatot

tette a Magyar-magyar Platformról

azzal a közösen elhatározott céllal, hogy

• köszönetet mondjon a magyar kormányzati szerveknek és a határon túl együttműködő szervezeteknek a Nagyváradi Célok megvalósításáért, és

• felkérje a magyarországi kormányzati és szakmai szervezeteket, hogy - a határon túli partnerekkel közösen - tevékenységükkel, rendelkezésre álló eszközeikkel, erőforrásaikkal és egyedi programjaikkal segítsék elő a Magyar-magyar Platform céljainak megvalósulását.

A Ma ITT javasolja, hogy a gazdasághoz hasonlóan az oktatási, kutatásfejlesztési, kulturális, környezetvédelmi, önkormányzati és egyéb ágazati területeken is támogassák és vegyék igénybe az eMagyar Pontokra épülő Magyar-magyar Platform nyújtotta lehetőségeket.A Magyarság az Információs Társadalomért Testület

Szabadkai Nyilatkozata

a Magyar-magyar Platformról


A Nagyváradi Célok (2003), a Budapesti Nyilatkozat a magyarság modernizációs stratégiájáról (2005) és a gyöngyösi Fórum (2007) megteremtett egy informatikai hálózatot a határon túli magyarok számára. A Magyarság az Információs Társadalomért Testületnek (Ma ITT) köszönhetően több mint háromszáz eMagyar pont jött létre ezekben a közösségekben, tartalomfejlesztő és képzési programok indultak be, és létrejött az emagyar.net portál, amely virtuális teret biztosít az információcsere és a közös cselekvés számára.

Az eddigi eredményekre alapozva létrehozzuk a Magyar-magyar Platformot, az eRegio Hálózat, a szakmai szervezetek és a programot irányító intézmények közös kezdeményezését.

A Platform a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság virtuális egyesítését, versenyképességének növelését, a magyarság információs társadalomba való betagozódását tűzte ki célul. A Platform hozzájárul a közép- és dél-kelet európai térség kohéziójának erősítéséhez, az Európai Unió kohéziós politikájával összhangban. A program koordinátora a Magyarság az Információs Társadalomért Testület (Ma ITT) Irányító Bizottsága.

A magyarság versenyképessége múlik azon, hogy az információ gyors áramlása közepette az ismereteket hogyan tudja hatékonyan hasznosítani a mindennapi gyakorlatban, a helyi, kistérségi és regionális közösségek fejlesztése érdekében.

Erre kínál megoldást a Magyar-magyar Platform, valamint a hozzá kötődő eRegio Hálózat és az emagyar.net internetes felület.

A Magyar-magyar Platform a közös gondolkodás és fejlesztési tervek kialakításának keretét biztosító, információs technológiát használó, alulról építkező mozgalom, amely a felhalmozott tudást, tapasztalatokat, fejlesztési terveket széles körben hozzáférhetővé teszi. Ágazati szakmai munkájában (horizontális struktúrában) az egyes régiók szervezetei vesznek részt. Az eRegio Hálózat pontjai által nyújtott szolgáltatás, szakmai tanácsadás, képzési programok az adott közösség fejlesztését, öntudatának növelését, az információs társadalomba való bekapcsolását szolgálják.

A Magyar-magyar Platform nyitott minden olyan gazdasági szereplő, civil szervezet és közintézmény irányában, amely egyetért a céljaival, és tevékenysége illeszkedik a Platform stratégiai irányelveihez.

A program fő célcsoportját a határon túli magyar közösségek képezik. A program másodlagos célcsoportja egyrészt azok a magyarországi szervezetek, amelyek a határon túli magyar közösségekkel való interakciójuk révén a Platform részévé válhatnak; másrészt azon országok többségi társadalmai, ahol határon túli magyar közösségek élnek.

A nyilatkozat aláírói egyetértenek abban, hogy az elkövetkező időszak főbb prioritásai és feladatai a következők:

1. A Magyar-magyar Platform mozgalmi és közösségépítő jellegének erősítése révén az eRegio Hálózat pontjai a szükséges műszaki fejlesztés mellett funkcióikban folyamatosan bővülő, vonzó közösségi helyekké fejlődjenek;

2. az ágazatközi és regionális együttműködésben rejlő előnyök hasznosulása érdekében folyamatos információcsere és minőségi tartalomfejlesztés valósuljon meg az emagyar.net felület nyújtotta on-line szolgáltatások igénybevételével;

3. az elsődleges és másodlagos célcsoportok részét képező gazdasági szereplők, civil szervezetek, közintézmények fokozottan kapcsolódjanak be az együttműködésbe, a társadalmi programok, kapcsolatépítő funkciók kialakításába;

4. a magyarországi kormányzati és szakmai szervezetek tevékenységükkel, rendelkezésre álló eszközeikkel, erőforrásaikkal, egyedi programjaikkal, illetve az ágazati kapcsolatok összehangolt bővítésével segítsék elő a fenti célok megvalósítását;

5. a határon túli szervezetek régiójuk fejlesztése során a prioritásokat a Stratégiai Irányelvekkel összhangban alakítsák, és vállaljanak koordinátor szerepet a Platform ágazati tevékenységében;

6. az érintett szervezetek vegyenek részt az európai területi és határmenti együttműködési projektekben és regionális kezdeményezésekben.

A fenti célok megvalósítása során a Magyar-magyar Platform Stratégiai Irányelveit (2008-2012) követjük.

Készült Szabadkán, 2008. március 28-án.


A Nyilatkozatot elfogadó szervezetek és intézmények képviselőinek jegyzékét az emagyar.net portál ismerteti.