Régiók
Események
2024. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

"Zöld Óvoda"

Pályázat óvodák számára, a ”Zöld Óvoda” cím elnyerésére

2008. január 26.
Benyújtás határideje: 2008. február 15.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodák számára
"Zöld Óvoda" cím elnyeréséreA pályázat célja: A KvVM és az OKM - a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján - fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyankörnyezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét.
A fenntarthatóság pedagógiájának erősítése érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritérium rendszernek megfelelő óvodák számára a "Zöld Óvoda" cím elnyerése.

A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24.§ (1)-ben foglaltaknak megfelelő nevelési intézmények, fenntartótól függetlenül.

A "Zöld Óvoda" cím felhasználható: az intézmény partnerkapcsolatai, marketingtevékenysége során, mint a vonzó irányultságról szóló referencia.

A díjazottak oklevelet kapnak.

Pályázati feltételek:
• Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak. Amennyiben az intézmény több telephellyel rendelkezik, csak azon telephelyeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.

• Rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve képes a cím elnyerését követően folyamatosan teljesíteni a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit. (1. sz. melléklet)

• Teljesítenie kell
o az önértékelést a kritériumrendszer figyelembevételével a megadott szempontok alapján, (2. sz. melléklet)
o az adatlapon a pontos adatszolgáltatást, a fenntartói támogató nyilatkozat beküldését, (1 sz. nyilatkozat)
o nevelőtestület szándéknyilatkozatát, (2. sz. nyilatkozat)
o be kell mutatnia, hogy a nevelési programját a környezeti nevelésre építette,
o hogy a programokat az adott telephely, tagintézmény, illetve ha csak egy intézményről van szó, akkor a teljes intézményre vonatkozóan valósítja meg.

A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:
3 példányban beküldendő, ebből 1 pld. EREDETI 2 pld. (az eredetivel mindenben megegyező) másolat:

• a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap (letölthető itt);

• önértékelési szempontsor (2. sz. melléklet);

• a fenntartói támogató nyilatkozat a fenntartó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (1. sz. nyilatkozat);

• a tagintézmény, telephely, illetve az intézmény nevelőtestületének szándéknyilatkozata a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (2. sz. nyilatkozat.)

1 példányban beküldendő:
• A kitöltött adatlap és önértékelés elektronikus formában (CD-n).

A pályázati dokumentáció (adatlap, mellékletek, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok) és a tartalmi értékelő lap csak elektronikus úton a http://www.okmt.hu, http://www.okm.gov.hu és a http://www.kvvm.hu honlapokon érhető el.

A pályázat elbírálása:
1. A pályázatokat a Bíráló Bizottság szakértők bevonásával értékeli.
Az értékelés főbb szempontjai:

o A környezeti neveléssel kapcsolatos területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
o A helyi dokumentumokban a Zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya.
o A továbbképzések száma és tartalmának felhasználási aránya.
o Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
o Az eszköz- és felszereltségi jegyzék tartalmi értékelése.
o Partnerek, szerveztek együttműködési szintjének értékelése.
o Takarékossági tevékenységek, felhasználási területek értékelése.
o Az óvodapedagógusok kiegészítő tevékenységei a Zöld óvoda érdekében.
o A nevelőmunka folyamatának értékelése.
o Fejlesztési tervek értékelése.
o Az óvoda fenntartójának szándéknyilatkozata.

2. A szakértők a pályázatok beadását követő 2008. április 30-ig javaslatot tesznek a Bíráló Bizottság számára.

3. A Bíráló Bizottság a szakértők javaslata alapján döntést hoz és azt követően 8 napon belül kihirdetik a pályázat eredményét.

4. Az OKM Támogatáskezelő levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját az OKM Támogatáskezelő (http://www.okmt.hu), a KvVM (http://www.kvvm.hu), és az OKM (http://www.okm.gov.hu) honlapokon közzéteszi.

A "Zöld Óvoda" cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.

Egyéb információk:
• A megítélhető "Zöld Óvoda" cím: külön újraértékelés nélkül 3 évig jelent védjegyet a nyertesek számára. A cím - a kritériumrendszer alapján - a három éves periódus végén újabb pályázat útján ismét megszerezhető.

• Minden pályázattal kapcsolatos iratot az óvoda vezetőjének kell hitelesítenie.

• Érvényesen pályázni csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, a kitöltött és csatolt mellékletek továbbá a szükséges nyilatkozatok benyújtásával lehet.
FIGYELEM! HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

A pályázat benyújtása
• A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2008. február 15. (péntek)
Kérjük, hogy a pályázatot elsőbbségi küldeményként nyújtsa be!
(Kérjük ellenőrizzék, hogy a postán a megfelelő dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

• A pályázat teljes dokumentációját összeállítva, egy borítékban, elsőbbségi küldeményként postai úton kell eljuttatni az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztály címére: 1374 Bp., Pf.: 564.

• A borítékon fel kell tüntetni: "Zöld Óvoda cím 2008."

• A pályázat elkészítését segítő mellékletek a http://www.okmt.hu, a http://www.kvvm.hu és a http://www.okm.gov.hu honlapokon megtalálhatóak és letölthetők.

A pályázatról további információt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságánál Gratzlné Kubát Magdolna pályázati szakreferens nyújt a 06/1/354-75-43-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a kubatm@okmt.hu címen.

Szakmai kérdésekben Villányi Györgyné kutató-fejlesztő, munkanapokon a délutáni és esti órákban, a 06-30-9665-237-es telefonszámon, e-mailen a villanyi.jutka@gmail.com címen.
Kovács Lászlóné e-mailen a Kovacs1@mail.kvvm.hu címen.

ELLENŐRZŐ LISTA

Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelel-e a pályázat az alábbi formai kritériumoknak:

1 A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap az intézmény törvényes képviselőjének aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesítve van. (1 pld. eredeti, 2 másolat)

2. Az önértékelést a kritériumrendszer figyelembevételével a megadott szempontok alapján készítettük el (a pályázati kiírás 2. sz. melléklete szerint, 1 pld. eredeti, 2 másolat))

3. A fenntartói támogató nyilatkozata a fenntartó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (1. sz. nyilatkozat, 1 pld. eredeti, 2 másolat)

4. A nevelőtestület szándéknyilatkozata a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (2. sz. nyilatkozat, 1 pld. eredeti, 2 másolat)

5. A kitöltött adatlap és önértékelés elektronikus formában (CD-n) is csatolásra került.

6. A pályázatot és mellékleteit, nyilatkozatait 1 eredeti és 2 formailag és tartalmilag megegyező másolatban készítettük el, s egy borítékban adtuk fel.

7. A pályázatot elsőbbségi küldeményként adtuk postára a pályázati kiírásban feltüntett címre.

8. A postai feladás dátuma (postabélyegző) legkésőbb: 2008. február 15. (péntek)

Forrás:
KvVM honlapja