Régiók
Események
2024. május
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Pályázati Felhívás „Ökoiskola” cím elnyerésére

2008. február 25.
Benyújtás határideje: 2008. március 17.

Pályázati Felhívás Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet az„Ökoiskola” cím elnyeréséreA pályázat célja:
A fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen létrehozta az „Ökoiskola” címet (a továbbiakban: cím).
A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek, átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.
Az „Ökoiskola” cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás” 2005-2014 évtizedének programjához. Az „Ökoiskola” cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI – Iskolai Környezeti Kezdeményezések – nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

Pályázók köre:

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény hatálya alá tartozó iskolák.
A pályázaton előnyt élveznek azok az iskolák:
- melyek „Ökoiskola” munkaterve illeszkedik a település fenntarthatóság-központú településfejlesztési koncepciójához, és a fenntartó igazolja, hogy támogatja az iskolát ökoiskolai céljai elérésben,
- pályázatát támogatja az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa,
- munkatervének megvalósítását külső partnerek (civil szervezetek, cégek, magánvállalkozók) is támogatják,
- a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatban arra törekednek, hogy biztosítsák a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (óvoda-iskola-középiskola-felsőoktatás).
Az „Ökoiskola” cím elnyerése az iskolák számára a következő előnyökkel jár:
• A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar „Ökoiskola” kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára.
• Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
• A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

Pályázati feltételek:

- A címre való jelentkezéshez szándéknyilatkozat és pályázat benyújtása szükséges 1 eredeti példányban és elektronikusan e-mailben vagy CD-n.
- A pályázatot a következő címre küldjék:
Postacím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1051 Budapest Dorottya u. 8.
e-mail: attila.varga@ofi.hu
A borítékra írják rá „Ökoiskola”
1. Szándéknyilatkozat. A szándéknyilatkozatban az iskola kifejezésre juttatja, hogy egyetért a cím célkitűzéseivel és lehetőségeihez képest törekszik azok megvalósítására. A szándéknyilatkozatot az iskola igazgatójának, a diákok és a szülők képviselőjének kell aláírnia. A szándéknyilatkozat biztosítja, hogy az iskola hosszútávon törekszik az „Ökoiskola” kritériumainak teljes körű elérésére.
2. Pályázat. A pályázat benyújtásához a pályázati adatlap kitöltése és egy az I. mellékletben szereplő munkaterv elkészítése szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: (a postabélyegző dátuma): 2008. március 17.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hibás, hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által felállított Bizottság ítéli oda a címet. A Bizottság 2008.április 17-ig hoz döntést, a döntést követően az OFI 15 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját a http://www.okoiskola.hu honlapon közzéteszi.

További információk:

Az elnyerhető címek száma nincs maximálva. A címet elnyerő iskolák kézhez kapják a cím oklevelét, mely igazolja, hogy az iskola jogosan használja az „Ökoiskola” címet és emblémát.
A cím három évig érvényes.
Az iskola megőrizheti a címet a munkaterv alapján elért eredményeinek dokumentációjával és egy újabb munkaterv benyújtásával a három éves periódus vége előtt. Minden iratot az iskola igazgatójának kell hitelesítenie. Az eredmények bemutatásának minimumkövetelményei a III. mellékletben találhatók. A fenti dokumentációk benyújtása alapján a cím meghosszabbítható az újabb munkaterv benyújtásától kezdve további három évvel. Az eljárás ezután többször megismételhető három évet nem meghaladó időközönként.
Ha a címet már korábban elnyert iskola három éven belül nem kezdeményezi a cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a három év lejártával a címet automatikusan elveszíti, erről értesítést kap. Amennyiben ismét pályázik, ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a címre először pályázó iskolák.
A címet elnyert iskolák címnek megfelelő tevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által felkért szakemberek ellenőrizhetik.
Az „Ökoiskola” munkaterv adott évekre vonatkozó részeinek kapcsolódniuk kell az iskola jóváhagyott, éves munkatervéhez.
A pályázatról további információt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél Varga Attila nyújt a1/2357242 vagy 20/4787000-as telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen az attila.varga@ofi.hu címen.
A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben további információt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán Simonyi István nyújt a 473-7318-as telefonszámon nyújt hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig.

Csatlakozó dokumentumok
•Felhívás, adatlapok, mellékletek 277 kb
KVVM Honlapja