Régiók
Események
2023. január
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS oklevél honosítási költségek utólagos résztámogatására

Szerbia
2011. május 9.
Benyújtás határideje: 2011. június 3.
A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPITVÁNY pályázatot hirdet a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékén szereplő személyek részére,

a 2006.01.01-je óta
- külföldi felsőoktatási intézményben szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, és
- külföldi felsőoktatási intézményben folytatott posztgraduális tanulmányok eredményeként szerzett tudományos fokozatok

már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása során Szerbia területén felmerült tényleges - számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségeinek (fordítási, hitelesítési, eljárási díjak, illetékek, stb.) utólagos résztámogatására.

A pályázatok elbírálása során a bizottság a rendelkezésre álló keret és a beérkezett támogatási igények arányában hozza meg döntéseit. A megítélésre kerülő támogatás, megfelelő szerződés megkötését követően, KIZÁRÓLAG szerbiai székhelyű banknál a támogatott nevére nyitott dinár-csekkfolyószámlára (tekući račun) történhet.


A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A pályázók köre: Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező, magyar nemzetiségű személyek, akik szerepelnek vajdasági magyarok külön választói névjegyzékén
A pályázat megvalósulásának helye: Szerbia területe
Az elnyert támogatások elszámolásának módja: előzetes elszámolás, a megítélés a kérelemhez csatolt pénzügyi dokumentumok alapján történik.
A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2011. május 09.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. június 03., péntek 14,00 óra, amely időpontig a pályázati űrlapnak elektronikus, valamint nyomtatott formában egyaránt, az összes papíralapú melléklettel együtt, be kell érkeznie az Alapítvány irodájába. Késedelmes beérkezés esetén nem a levélküldeményen szereplő postai bélyegző dátuma az irányadó.


A pályázat benyújtásának módja: A pályázati űrlap letölthető a Szekeres László Alapítvány honlapjáról – http://www.szla.org.rs
Magát a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot (elektronikus formában készült mellékletek nélkül) e-mailben a honositas@szla.org.rs címre, továbbá a kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot egy eredeti példányban, valamint az alábbiakban felsorolt mellékleteket, postai küldeményként a

Szekeres László Alapítvány,
24000 Szabadka/Subotica,
Age Mamužića 11/II.
címre kell eljuttatni.

További információk az Alapítvány honlapján és 024/554-450 tel/fax számán kaphatóak.

A pályázónak mellékelnie kell:

- a helyi önkormányzat közigazgatási hivatalának végzését, vagy igazolását egyszerű fénymásolatban arról, hogy a pályázót felvették a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékére;
- személyi igazolványának, vagy szerb útlevelének egyszerű fénymásolatát, amelyen láthatónak kell lennie a jelenlegi állandó lakhelyre vonatkozó adatoknak. Az állandó lakhely igazolható a chipes személyi igazolványról önkormányzatnál, banknál, vagy a Szekeres László Alapítvány irodájában kinyomtatott adatlappal is;
- az oklevél hitelesített fénymásolatát (az eredeti dokumentum felmutatása mellett elfogadjuk az egyszerű fénymásolatot);
- az oklevél honosításáról kiállított határozat hitelesített fénymásolatát (az eredeti dokumentum felmutatása mellett elfogadjuk az egyszerű fénymásolatot), illetve, a folyamatban lévő honosítások esetében: a honosítást végző felsőoktatási intézmény, vagy hatóság által kiállított hivatalos igazolást arról, hogy az eljárás folyamatban van;
- a Szerbia területén ténylegesen felmerült, és már kifizetett költségeket igazoló, a pályázó névére szóló és a megfelelő rendeltetés megjelölését tartalmazó pénzügyi dokumentumok (számlák, nyugták, befizetési bizonylatok) egyszerű fénymásolatát;
- a kérelmező bankkártyájának, vagy más számlaszám-azonosító okiratának egyszerű fénymásolatát.

Tájékoztatás: a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékére történő felíratkozás folyamatosan lehetséges. Az érdekeltek az erre vonatkozó kérelem űrlapját megtalálhatják a helyi önkormányzatok közigazgatási hivatalaiban, továbbá, letölthetik azt a http://www.szla.org.rs címen elérhető honlapról. A névjegyzékre való felíratkozás kérelme illetékmentesen nyújtható be a helyi önkormányzatok közigazgatási hivatalaiban.


A pályázat érvénytelen, amennyiben:
• a pályázó támogatási kérelmét nem a rendszeresített pályázati űrlapon nyújtotta be;
• a pályázati űrlapot nem mindkét formában (elektronikus formában – a megadott Excel fájlban - és kinyomtatott, aláírt eredeti példányban) nyújtotta be;
• a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
• a pályázati dokumentáció hiányos;
• a pályázati űrlapon nem szerepel a pályázó sajátkezű aláírása;
• ha a pályázati űrlapon a megfelelő rovatban nem, vagy hibásan szerepel a pályázó személyi száma (JMBG) és banki csekkfolyószámla-száma, vagy, ha ezen adatok alapján a pályázó nem azonosítható be a nyilvánosan hozzáférhető internetes adatbázisokban.


A Szekeres László Alapítvány