Régiók
Események
2023. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

kisösszegű támogatások

Szerbia
2011. május 24.
Benyújtás határideje: 2011. június 10.
A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: SZLA) pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti és hitéleti tevékenységgel foglalkozó szervezetek által 2011. január 01-jétől május 31-éig lebonyolított, illetve lebonyolítandó kisösszegű projektumok, programok és eszközbeszerzés, Szülőföld Alapból származó támogatására.

Nem pályázhatnak természetes személyek, továbbá a budapesti székhelyű Szülőföld Alap, valamint a SZLA pályázatainak azon korábbi kedvezményezettjei, akiknek a megítélt támogatásról szóló elszámolását a pályáztató visszautasította, illetve akiknek a pályázat lezárása napján elszámolatlan támogatása van.

A pályázati felhívás NEM VONATKOZIK a bel- és külföldi oktatási intézményekben folytatott graduális, inter- és posztgraduális egyéni tanulmányok, diáksegélyezés, folyóirat- és könyvkiadás, továbbá sport- és egyéb szabadidőtevékenységet folytató szervezetek, nyereségtermelő tevékenységet űző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és mezőgazdasági termelők támogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A pályázók köre: szerbiai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények és szervezetek
A pályázat megvalósulásának helye: Szerbia területe
Az elnyert támogatások elszámolásának határideje: a projektum lebonyolítása utáni 15 nap, de legkésőbb 2011. június 15.
A pályázat megvalósulásának végső határideje: 2011. május 31.
A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2011. május 24.
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. június 10., péntek 14,00 óra, amely időpontig a pályázat mindkét változatának – a nyomtatottnak akár behozva, akár postai úton küldve is – be kell érkeznie a SZLA irodájába. A pályázat határidőn belüliségének megállapítása során nem a levélküldeményen szereplő postabélyegző dátuma az irányadó.
Legkisebb pályázható összeg: 30.000,00 dinár
Legmagasabb pályázható összeg: 200.000,00 dinár
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat (a Szekeres László Alapítvány honlapján – www.szla.org.rs – 2011.05.23-ától megtalálható pályázati űrlapot) e-mailben a kisosszegu@szla.org.rs címre és egy eredeti példányban, postai küldeményként (vagy munkanapokon 8,00 és 13,00 óra között a SZLA irodájában személyesen átadva, illetve munkanapon 13,00 és 20,00 óra között, szombaton és vasárnap pedig 8,00 és 18,00 óra között a szabadkai Magyar Ház portáján személyesen leadva) a

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY,
kisösszegű pályázat
24000 Szabadka/Subotica,
Age Mamužića 11/II.
címre kell eljuttatni.

Részletesebb tájékoztatás az Alapítvány tel/fax számán: 024/554-450.

A pályázat érvénytelen, amennyiben:
• a pályázó támogatási kérelmét nem a rendszeresített pályázati űrlapon, nyújtotta be;
• a pályázatot nem mindkét formában (elektronikus formában – a megadott Excel fájlban - és kinyomtatott, aláírt, bélyegzővel ellátott eredeti példányban), nyújtotta be, és/vagy a két változat tartalmilag nem azonos;
• a pályázó nem tartozik a pályázóknak a fentiekben meghatározott körébe;
• a pályázó a támogatási kérelmet más jogi személy nevében, helyett, vagy érdekében nyújtja be;
• a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra, vagy a megadott értékhatárok közötti összegre nyújtotta be;
• a pályázati űrlap a pályázati felhívásban meghirdetett határidőben nem érkezik be a megadott címre;
• a pályázati űrlapon nem szerepel a pályázó szervezet törvényes képviselőjének sajátkezű aláírása és a pályázó bélyegzője;
• ha a pályázati űrlapon a megfelelő rovatban nem, vagy hibásan szerepel a pályázó szervezet statisztikai törzsszáma (matični broj), vagy, ha ennek alapján a pályázó nem azonosítható be a nyilvánosan hozzáférhető internetes adatbázisokban.

A Szekeres László Alapítvány

Részletesebb információk: www.szla.org.rs