Régiók
Események
2024. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Pályázat határon túli magyar hallgatói tevékenység támogatására

Ukrajna
2006. május 16.
Benyújtás határideje: 2006. május 19.

Pályázat határon túli magyar hallgatói tevékenység támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet határon túli magyar hallgatói tevékenység támogatására

1. A pályázat célja: a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez, valamint a határon túli felsőoktatásban tanuló magyar hallgatók által szerkesztett kulturális folyóiratok megjelentetésének támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak: romániai, szerbia és montenegró államközösségi, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek, valamint ugyanezen országokban bejegyzett, határon túli magyar hallgatók által szerkesztett, magyar nyelvű kulturális folyóiratok kiadását végző szervezetek.

3. A pályázatok elbírálása során a 2006. évben támogatott célok, tevékenységek és programok:

Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató készítése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség; szervezési költség)
Vezetőképző, állásbörze, diákfórum, konferencia és egyéb szakmai rendezvények szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek, bérleti- és megbízási díjak)
TDK, nyári egyetem szervezése (útiköltség; napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak)
Középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség)
Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői honorárium)
Működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási költség)
Gólyabál és egyéb társasági események szervezése (étkezési költség, bérleti- és megbízási díjak)

A pályázati felhívás célja a szervezetek működésének és programjainak támogatása, ezért annak keretében tárgyi eszközök beszerzése nem támogatható!

4. Általános tudnivalók:

a) A pályázati felhívás a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV.19.) OM rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

b) A pályázati felhívás forrása:

XX. fejezet, 11/7/13/4, Határon túli magyar értelmiségi és anyanyelvi programok: 9 millió forint
XX. fejezet, 11/7/13/3Határon túli felsőoktatás támogatása: 3 millió forint
A rendelkezésre álló összeg: 12.000.000 forint. A finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
Az elnyerhető támogatás

Legalacsonyabb összege:

100.000 Ft
legmagasabb összege:

6.000.000 Ft
5. A pályázatok benyújtása:

A pályázatokat két példányban, magyar nyelven, postai úton vagy személyesen kérjük eljuttatni a Márton Áron Szakkollégiumba (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.), továbbá a kitöltött adatlapot, a 2006. évre vonatkozó működési és programtervet és költségvetést elektronikus formátumban az agora@mad.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A pályázat beküldésével a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket.
A határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat a Határon Túli Magyarok Irodája és Márton Áron Szakkollégium nem veszi figyelembe, hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázati adatlapok letölthetőek itt, valamint a Márton Áron Szakkollégium honlapjáról (http://www.martonaron.hu).
A pályázat postai beérkezésének, személyes benyújtásának (továbbá elektronikus úton történő megküldésének) határideje: 2006. május 19.

6. A pályázatok értékelése, döntéshozatal:

a pályázatok értékelése a pályázó szervezetek 2006. évre vonatkozó működési és programterve, költségvetése, továbbá a 2005. évi szakmai beszámolója alapján történik. A pályázat kiírói hangsúlyosan igyekeznek támogatni a kifejezetten szakmai programok (konferenciák, TDK-k, stb.) szervezését.
A pályázatokról a döntést az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája vezetőjének, és a Márton Áron Szakkollégium főigazgatójának javaslatára az előirányzat felett kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 munkanapon belül. A pályázatok eredménye ezt követően megtekinthető a Márton Áron Szakkollégium és az Oktatási Minisztérium honlapján. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A pályázó szervezeteket írásban értesítjük a döntés meghozatalától számított 8 napon belül. Az elnyert támogatás nem folyósítható, amennyiben a nyertes szervezet előző évi pályázati támogatásának szerződéséről még nem érkezett elszámolás.

A pályázaton nyertes szervezetekkel a Márton Áron Szakkollégium köt támogatási szerződést, amely tartalmazza a támogatás kiutalásának jogi és pénzügyi feltételeit. A megkötött támogatási szerződések alapján a kedvezményezettek a Márton Áron Szakkollégium irányába számolnak el. A támogatás folyósítása egy összegben történik, a felhasználás végső határidejét a támogatási szerződések tartalmazzák.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az alábbi címeken és telefonszámokon szolgálnak:

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Irodája
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Kulisity István
Kulisity.istvan@om.hu
tel.: 473-7757

Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
Mihály Erzsébet
agora@mad.hu
tel.: 368-8860/216. mellék

7. Csatolandó mellékletek (a pályázat kizárólag az alábbi mellékletekkel együtt érvényes):

A pályázó szervezet a 2005. évre vonatkozó szakmai beszámolója, különös tekintettel az ideihez hasonló támogatási kategóriákra;
A pályázó szervezet a 2006. évre vonatkozó részletes működési és programterve;
A pályázó szervezet a 2006. évre vonatkozó költségvetése;
A támogatásért megpályázott egyes célok, tevékenységek és programok részletes leírása és költségvetésterve (ebben külön feltüntetve a saját és más forrásból származó pénzügyi eszközöket);
A pályázó szervezet szervezeti és működési szabályzatának és alapító okiratának másolata, illetve magyar nyelvű fordítása;
A pályázati felhíváshoz mellékelt, kitöltött adatlapot

8. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell nyilatkozatát az alábbiakról:

a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről;
arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek, valamint az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium általi ellenőrzéséhez hozzájárul;
annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók;
arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
* arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg hol és mikor nyújtott be, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe;

Budapest, 2006. április 19.

Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája
Márton Áron Szakkollégium