Régiók
Események
2023. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Ösztöndíjpályázat

Szerbia
2006. október 9.
Benyújtás határideje: 2006. október 19.
A SZERB KÖZTÁRSASÁG EGYETEMI KARAIN ALAPOZÓ TANULMÁNYAIKAT FOLYTATÓ VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI EGYETEMI HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT (VAJDASÁG AT HIVATALOS LAPJA, 10/03. SZÁM) 3. SZAKASZA ALAPJÁN VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSÁNAK TITKÁRSÁGA, ÚJVIDÉK, MIHAILO PUPIN SUGÁRÚT 16. ALATT

PÁLYÁZATOT

hirdet

A SZERB KÖZTÁRSASÁG EGYETEMI KARAIN ALAPOZÓ TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI EGYETEMI HALLGATÓKNAK A TARTOMÁNYI SZERVEK SZÜKSÉGLETEIRE VALÓ ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRA A 2006/2007. TANÉVBEN

I.
Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa pályázatot hirdet a Szerb Köztársaság egyetemi karain alapozó tanulmányokat folytató 4 (négy) Vajdaság autonóm tartományi egyetemi hallgatónak a tartományi szervek szükségleteire való ösztöndíjazásra a 2006/2007. tanévben, mégpedig:
- a mezőgazdasági kar – állategészségügyi szakáról vagy az állatorvosi karról – 1 egyetemi hallgatót
- a közgazdaság tudományi karról – 1 egyetemi hallgatót
- a közlekedési karról – 1 egyetemi hallgatót
- az építőmérnöki kar – mélyépítési szakáról – 1 egyetemi hallgatót

II.
A pályázatra harmadéves és minden következő évfolyam hallgatói jelentkezhetnek az alábbi feltételekkel:
- a Szerb Köztársaság állampolgára,
- egyetemi tanulmányai során nem ismételt évet,
- az előző évfolyamokon végzett tanulmányai során legalább 8,5-ös átlageredményt ért el és
-a Szerb Köztársaság egyetemi karain alapozó tanulmányokat folytató Vajdaság autonóm tartományi egyetemi hallgatók ösztöndíjban részesítéséről szóló határozat hatályba lépésének napján, illetve 2003. július 25-én és a fenti pályázatra jelentkezésének napján lakhelye Vajdaság Autonóm Tartomány területén volt.

III.
Az ösztöndíj nettó havi összege 8000 (nyolcezer) dinár.

IV.
A fenti pályázatban foglalt feltételek és kritériumok alapján odaítélt ösztöndíj kizárja, hogy az egyetemi hallgató valamilyen más alapon szerzett ösztöndíjban részesüljön.

V.
A kiírt pályázat alapján összesen megállapított ösztöndíjak felét Vajdaság autonóm tartományi nemzeti kisebbségi hallgatónak ítélik oda, akik aktívan beszélik az illető nemzeti kisebbség nyelvét és eleget tesznek a pályázat II. pontjában foglalt feltételeknek.
Egy ösztöndíjat a roma nemzeti kisebbséghez tartozó hallgatónak ítélnek oda, aki eleget tesz a pályázat II. pontjában foglalt feltételeknek, kivéve a 3. fordulatban a tanulmányi átlageredményre előírt feltételt.

VI.
Az ösztöndíjas elveszíti az ösztöndíjra szerzett jogát, ha az előző évfolyamokra számított tanulmányi eredménye nem éri el a 8-az átlagot.
Az ösztöndíjas elveszíti az ösztöndíjra való jogát, ha évet ismétel.
A roma nemzeti kisebbséghez tartozó ösztöndíjas az e pont 1. és 2. bekezdésében megállapított okok miatt nem veszíti el az ösztöndíjra való jogát.

VII.
Az ösztöndíjas az ösztöndíjra az abszolvensi időszak befejezéséig fenntartja jogát.

VIII.
Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa az ösztöndíjasoknak lehetővé teszi, hogy a tanítási szünet idején egy hónapos gyakorlaton vegyenek részt a tartományi közigazgatási szervekben, szervezetekben és szolgálatokban (a továbbiakban: tartományi szervek).

IX.
Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa az ösztöndíjasoknak lehetővé teszi, hogy egyetemi tanulmányaik befejeztével gyakornoki idejüket a tartományi szervekben töltsék.
Az ösztöndíjas a gyakornoki idő letöltése után a tartományi szervekben határozatlan időre munkaviszonyt létesít.

X.
Az ösztöndíjas, aki a tartományi szervekben határozatlan időre munkaviszonyt létesített, köteles legalább annyi ideig ott munkaviszonyban maradni, amennyi ideig ösztöndíjban részesült.

XI.
Az ösztöndíjas az e határozat alapján kapott ösztöndíjat visszafizeti, ha gyakornoki idejének letelte után saját akaratából nem a tartományi szervekben létesít határozatlan időre munkaviszonyt.
Az ösztöndíj visszafizetésének módját szerződés szabályozza.

XII.
A pályázatra a pályázati felhívás II. pontjában foglalt feltételek meglétét igazoló bizonyítékkal Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa Titkárságánál, Újvidék, Mihailo Pupin sugár-út 16. alatt kell jelentkezni a pályázatnak a tömegtájékoztatási eszközökben való megjelenésétől számított 15 napon belül.
A kérvényeket az Ösztöndíj-odaítélő Bizottság bírálja el, és dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.
A késve érkező és hiányos kérvényeket nem vesszük figyelembe.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSÁNAK TITKÁRSÁGA