Régiók
Események
2023. szeptember
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Budapesti Nyilatkozat

a magyarság modernizációs stratégiájáról

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium kezdeményezésére megalakult „Magyarság az Információs Társadalomért Testület” a 2003. november 14-én Nagyváradon elfogadott alapprogrammal (Nagyváradi Célok) összhangban, valamint az elmúlt időszak közös tevékenységének eredményeire építve 2005. szeptember 19-én tartott 2. ülésén az alábbi Nyilatkozatot fogalmazta meg:

1. A befogadó európai információs társadalom stratégiai célkitűzéseinek megalapozása

Az Információs Társadalom kiépítése a határon túli magyarság kohézióját, szülőföldön való boldogulását és versenyképességét segíti elő. A résztvevők az i2010 „Európai Információs Társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” kezdeményezés (Brüsszel, 2005. június 1.) célkitűzéseinek figyelembevételével alapvetőnek ítélik a befogadó európai információs társadalom létrehozását. Ennek érdekében a határon túli magyar közösségek az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal együttműködésben rögzítették az információs társadalom fejlesztésének céljait, főbb akcióterveit és azok megvalósításának ütemezését. A stratégiai felmérések és tanulmányok, illetve az eddigi fejlesztések eredményei irányt mutatnak a magyarság átfogó modernizációs stratégiájának létrehozásához.

2. Közösségi kommunikációs infrastruktúra megalapozása

Alapvető szempont a rendelkezésre álló erőforrások felmérése, a fejlesztési célkitűzésekkel összehangolt szükségletek meghatározása, időben és térben való ütemezése. Az infrastruktúra-fejlesztés olyan módon valósuljon meg, hogy az elsőbbséget biztosítson azon magyar közösségek számára, melyek távközlési szolgáltatók számára kevésbé vonzó fejlesztési környezetben léteznek.

Hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az infrastruktúra fejlesztése a leghatékonyabb módon történjen, kerülve a halmozódást, vagy a költségigényes megoldásokat, továbbá minél szélesebb kör számára teremtsen hozzáférést az erőforrásokhoz.

3. Digitális tartalmak, közösségépítő információk és adatbázisok fejlesztése

A tudás alapú információs társadalom követelménye, hogy digitális alapú információk álljanak rendelkezésre. Ebből következően át kell alakítani, „digitalizálni” kell a magyar közösségi kultúra kincseit, aminek rendkívüli jelentősége van a kisebbségi kultúrák értékmentő és hagyományozó folyamatában.

Hasonlóan meg kell teremteni az információs társadalom igényeinek megfelelő új kommunikációs felületeket, és módokat. Elő kell segíteni a közösségszerveződés új formáinak kialakulását és elterjedését, az ezekhez szükséges alapinformációk adatbázisokba szervezését és gondozását. A résztvevők kifejtik azon szándékukat, hogy a közös szakmai tevékenységük érdemben járuljon hozzá a magyar közösségek képzésének, kulturális értékeinek megőrzéséhez, digitális archiválásához és széles körű hozzáféréséhez.

4. eMagyar Pontok (közösségi internethozzáférési helyek) hálózatának kialakítása

Az eMagyar pontok létesítésének programja a Kárpát-medencében és a tengerentúlon teremt összetartozást és fejlődést hirdető közösségi kapcsolódási helyeket. Cél, hogy az eMagyar (közösségi internethozzáférési) pontok minél mélyebb tartalommal való feltöltésével, valamint ezeknek a pontoknak a hálózattá alakításával erősödjék a magyarság kohéziója, versenyképessége, szolgálva ezzel szülőföldön való boldogulását. Ezek alapján az eMagyar pontok hatékony működésében és intézményesítésében a fő hangsúlyt az alábbiak kapják:

1. a pontok teljes körű- és értékű kiépítése, üzemeltetése, fenntartása
3. kollektív tartalomfejlesztés (gazdasági, kulturális, oktatási);
5. a pontok hálózattá alakítása és összehangolása;

5. Összehangolás

a./ A résztvevők kezdeményezik, hogy a Ma-ITT Irányító Bizottságának keretében munkacsoport koordinálja a mintegy 300 helyen megvalósuló eMagyar pontok tartalommal (gazdálkodási tevékenységet, marketingcélokat segítő, piacra jutást támogató, képzést, oktatást segítő, illetve a társadalmi kohéziót erősítő tartalom) való feltöltését és működtetését.

b./ A résztvevők hangsúlyt fektetnek arra a törekvésre, hogy az eMagyar pont portál létrehozása, illetve annak tartalommal való feltöltése a határon túli magyarság széles rétegének jelentsen növekvő lehetőséget többek között versenyhelyzetük javítása, a munkavállalás, a szülőföldön való boldogulás szempontjából.

c./ A Ma ITT tagjai szükségesnek ítélik, hogy az eMagyar pontok alapként integrálják a határon túli magyar (oktatási, kulturális, társadalmi stb.) intézményeknél korábban megvalósult informatikai fejlesztések eredményeit.

d./ Az eMagyar pont portál teremtse meg a lehetőséget a nyugati magyarság kulturális értékeinek és vívmányainak széleskörű ismertetésére, amely a kárpát-medencei és nyugati magyar nemzetrészek közötti intézményes kapcsolatteremtés fontos pillérét alkothatja.

A „Magyarság az Információs Társadalomért Testület” támogatja, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a határon túli magyar szervezetek delegáltjai a magyarság legszélesebb körét bevonva tegyenek javaslatot az információs társadalom kihívásait alapul vevő Magyarság Modernizációs Stratégiájának elkészítésére, valamint annak a Ma-ITT 2006. évi ülésén való előterjesztésére.

E nyilatkozat további csatlakozásokra nyitva áll.

Budapest, 2005. szeptember 19.

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, Felsőőr
Határon Túli Magyarok Hivatala, Budapest
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Eszék
Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Budapest
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Beregszász
Magyar Egyesületek Szövetsége, Eszék
Magyar Emberi Jogok Alapítvány, New York
Magyar Koalíció Pártja, Pozsony
Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Lendva
Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Marosvásárhely
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, Ungvár
valamint
a határon túli magyar oktatási és kulturális egyesületek, szakmai és társadalmi szervezetek